< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1026398798007315&ev=PageView&noscript=1" /> ល័ក្ខខ័ណ្ឌ - DB88cam

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ទំព័រនេះមានព័ត៌មានពន្យល់អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។

លក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងហ្គេម និងការផ្សព្វផ្សាយដែលមាននៅលើគេហទំព័រត្រូវបានបង្ហោះពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅទីនេះ

1. និយមន័យ

1.1 បទប្បញ្ញត្តិខាងក្រោមកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលគ្រប់គ្រងការចូលប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងសេវាកម្ម “លេងពិតប្រាកដ” ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ឬហៅជារួមថា “ក្រុមហ៊ុន” “យើង” “របស់យើង” ឬ “យើង” ជាបរិបទ។​គោលបំណងបទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះគឺអានដោយភ្ជាប់ជាមួយ “ច្បាប់ភ្នាល់” “គោលការណ៍ឯកជនភាព” និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័រ និងព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងនោះ (ជារួម “លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ”)។​

1.2 “ហ្គេម” មានន័យថាប្រព័ន្ធហ្គេមអ៊ីនធឺណិតអាចចូលប្រើបាន និង/ឬផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ។ “ការភ្នាល់មួយ” ឬ “ការភ្នាល់ច្រើន” សម្រាប់គោលបំណងនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះរួមមាន, ដោយគ្មានការកំណត់ ការភ្នាល់ ការលេងល្បែង និងការលេងល្បែងដែលធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងសេវាកម្មណាមួយ និង/ឬទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ ;​

“ឧបករណ៍” មានន័យថាឧបករណ៍ចូលប្រើកម្មវិធីណាមួយ​ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន កុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរសព្ទដៃ ជំនួយការឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួន ទូរសព្ទ PDA ឧបករណ៍ដៃដែលប្រើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្ម។

“កម្មវិធី” មានន័យថាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឯកសារទិន្នន័យ ឬមាតិកាផ្សេងទៀតណាមួយ (រួមទាំងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ) ដែលត្រូវបានទាមទារដើម្បីដំឡើងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ និងចូលប្រើគេហទំព័រ និងសេវាកម្ម។

“Sportsbook” មានន័យថាប្រព័ន្ធហ្គេមអ៊ីនធឺណិតអាចចូលប្រើបាន និង/ឬផ្តល់ជូននៅផ្នែកនៃគេហទំព័រ និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងសកម្មភាពហ្គេមអនឡាញ។

“សេវាកម្ម” មានន័យថាកម្មវិធី និងហ្គេមរួមគ្នា

Donec scelerisque fermentum sem, vel feugiat massa egestas tristique. Ut semper vulputate est. Proin sodales libero nec lectus vitae ex ultricies egestas. Mauris vitae vulputate tortor. Fusce malesuada auctor quam, eu cursus urna placerat in. Aliquam sit amet dignissim tellus, non porta massa. Fusce rhoncus ornare dui in facilisis.

2. ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

2.1អ្នកអាចលេងហ្គេមយកលុយបានប្រសិនបើអ្នក៖
a. អាយុ 18 ឆ្នាំឬលើសពីនេះ; និង
b. បានឈានដល់អាយុដែលអ្នកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការលេងហ្គេមនៅក្នុងប្រទេសណាមួយដែលអ្នកចូលប្រើគេហទំព័ររបស់យើង។

2.2 ប្រសិនបើអ្នកមិនមានសិទ្ធិទេ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការ៖
i. ការពារការចូលរួមក្នុងហ្គេមរបស់អ្នកភ្លាមៗ ហើយដកគណនីរបស់អ្នក។
ii. រាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។

2.3 ដោយចុចប្រអប់នៅជាប់ “ខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ ហើយខ្ញុំបានអាន និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុន” ហើយចុចលើប៊ូតុង “រក្សាទុក និងបន្ត” ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលចុះឈ្មោះ អ្នកទទួលស្គាល់ និងទទួលយក។ នោះ៖

i. អ្នកបានអាន យល់យ៉ាងពេញលេញ និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។
ii. លក្ខខណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្របច្បាប់ (“កិច្ចព្រមព្រៀង”) រវាងអ្នក និងក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

3. ការកែប្រែ

3.1 យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន នៅក្នុងការសម្រេចតែមួយគត់របស់យើង។​លក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬកែប្រែត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបោះពុម្ពនៅលើគេហទំព័រ។​ការបន្តការប្រើប្រាស់ ការចូលប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមក្នុងសេវាកម្មនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ និងឧបករណ៍របស់យើងបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយនោះ បង្កើតឱ្យមានការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។

3.2 អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យការកែប្រែ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង/ឬការកែប្រែណាមួយ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនបង្កើតកាតព្វកិច្ចក្នុងការជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីវិសោធនកម្ម ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង/ឬការកែប្រែនោះទេ។

4. កម្មសិទ្ធិបញ្ញា

4.1 ព័ត៌មាន សម្ភារៈ និងទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ ឬផ្តល់ជូនអ្នកនៅលើគេហទំព័រ សេវាកម្ម និង/ឬក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀត ដោយគ្មានដែនកំណត់ កម្មវិធីទីផ្សារ និងសម្ភារៈ លទ្ធផល ស្ថិតិ ទិន្នន័យកីឡា និងបញ្ជីការប្រកួត ហាងឆេង និងការភ្នាល់ តួរលេខ អត្ថបទ ក្រាហ្វិក ខ្លឹមសារវីដេអូ និងអូឌីយ៉ូ (“ព័ត៌មាន”) ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង ហើយមានន័យសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នក។

4.2 អ្នកមិនអាច​ចម្លង កែប្រែ ផលិតឡើងវិញ រក្សាទុក ចែកចាយ បង្ហាញ បោះពុម្ព បញ្ជូន លក់ ជួល ឬ​ជួលអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬ​ផ្ដល់ព័ត៌ទៅមនុស្សណាម្នាក់ គេហទំព័រ ឬ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយណាមួយតាមមធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការយល់ព្រមពីយើងជាមុនឡើយ។

4.3 កម្មវិធី សេវាកម្ម និងព័ត៌មានដែលផ្តល់នៅលើគេហទំព័រត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃសិទ្ធិបញ្ញា និងកម្មសិទ្ធិ។ សិទ្ធិ ចំណងជើង និងការចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ និងចំពោះកម្មវិធី សេវាកម្ម និងព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និង/ឬគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន និង/ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនទទួលបានសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយចំពោះកម្មវិធី សេវាកម្ម និងព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

5. លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

តាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកធានា និងទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនត្រូវប្រើ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ សេវាកម្ម កម្មវិធី និង/ឬព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលមិនស្របច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់ណាមួយដែលអាចអនុវត្តចំពោះអ្នក ឬត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ និង/ឬនៅក្នុងការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។​ជាពិសេស (ហើយបន្ថែមពីលើការតំណាង និងការធានាផ្សេងទៀតទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ) អ្នកធានា និងអនុវត្តជាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក៖

i. ថាអ្នកកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមអ្នកផ្ទាល់ និងក្នុងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងមិនមែនក្នុងនាមអ្នកដ៏ទៃទេ។
ii. ថាអ្នកមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់មានកម្រិត។
iii. ថាអ្នកមិនត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬចាត់ថ្នាក់ថាជាអ្នកលេងល្បែងបង្ខិតបង្ខំ។
iv. ថាអ្នកមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅស្របច្បាប់
v. ថាអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។
vi. ថាអ្នកមិនប្រើប្រាស់ ឬដាក់ប្រាក់ដែលមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត។
vii. ថាអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ឬគ្មានការអនុញ្ញាតនិង/ឬមានបំណងប្រើគណនីរបស់អ្នកដែលបានបើកជាមួយយើងទាក់ទងនឹងសកម្មភាពបែបនោះ។
viii. ថាអ្នកមិនត្រូវអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សផ្សេងទៀតប្រើគណនីរបស់អ្នកសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលរួមមាន, ដោយគ្មានការកំណត់, ការលាងលុយកខ្វក់ក្រោមច្បាប់ដែលអនុវត្តចំពោះអ្នកឬយើង។
ix. ដើម្បីរក្សាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ លេខគណនី និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព សម្ងាត់ និងការពារប្រឆាំងនឹងការចូលប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងដើម្បីធានាថាអ្នកជូនដំណឹងមកយើងភ្លាមៗ ប្រសិនបើអ្នកដាក់ខុស ភ្លេច ឬបាត់បង់ឈ្មោះគណនី ឬពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។
x.ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពណាមួយ និងទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្រោមការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅលើ និងតាមរយៈគេហទំព័រ និង/ឬឧបករណ៍ ក្រោមឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ លេខគណនី និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ដោយមិនគិតពីថាតើការចូលប្រើប្រាស់ និង/ឬការប្រើប្រាស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ ស្គាល់អ្នកឬអត់។
xi. មិនប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឧបករណ៍កម្មវិធី ឬព័ត៌មានក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដែលរំខានដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័រទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត;
xii. មិនស្នើសុំ ឬស្វែងរកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត
xiii. មិនផ្ទុក ឬចែកចាយកម្មវិធី ឯកសារ ឬទិន្នន័យណាមួយដែលមានមេរោគ ហើយអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ កម្មវិធី សេវាកម្ម និង/ឬគេហទំព័រ។
xiv. ថាការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័ររបស់អ្នកមិនខុសច្បាប់ ឬហាមឃាត់ដោយច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាដែលអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកដែលអ្នកកំពុងចូលប្រើគេហទំព័រ ឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍។
xv. ហាមបង្ហោះ ឬបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័រ និង/ឬទៅកាន់ឧបករណ៍ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ដែលមិនស្របច្បាប់ បៀតបៀន រំលោភបំពាន គំរាមកំហែង បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អាសអាភាស ប្រកាន់ពូជសាសន៍ ឬជាតិសាសន៍ អាសអាភាស ឬ សម្ភារៈអាសអាភាសណាមួយដែលអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។
xvi. ថាអ្នកមិនមែនជាមន្ត្រី នាយក និយោជិត សាខា ឬភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុន ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន ឬសាច់ញាតិ ឬមិត្តរួមផ្ទះនៃអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

6. ការចុះឈ្មោះ និងសមាជិកភាព

6.1 ដើម្បីភ្នាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន អ្នកត្រូវតែបំពេញពាក្យសុំបើកគណនី និងសមាជិកភាព។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធពាក្យសុំសមាជិកភាពរបស់អ្នកដោយផ្តល់ហេតុផលណាមួយឡើយ។

6.2 អ្នកតំណាង និងទទួលស្គាល់ថា ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់នៅពេលចុះឈ្មោះ និងបំពេញពាក្យសុំសមាជិកភាពគឺត្រឹមត្រូវ ពិត និងពេញលេញក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ រួមទាំង ឈ្មោះរបស់អ្នក ប្រភពនៃមូលនិធិ (រួមទាំងគណនីធនាគារ និងលេខកាតដែលពាក់ព័ន្ធ) និងអាសយដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន។

6.3 យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលនិងសមស្របដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបង្ហាញមកយើងនឹងរក្សាទុកជាការសម្ងាត់។ យើងនឹងមិនរាយការណ៍ ឬបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានភ្នាល់របស់អ្នកទេ លុះត្រាតែមានការស្នើរដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានណាមួយ។

6.4 វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសម្ងាត់។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញ និងផ្ទេរទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរៀងៗខ្លួន ក្នុងកម្រិតចាំបាច់សម្រាប់ការបញ្ចប់ការទូទាត់។

6.5 វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការធានាថាច្បាប់ដែលអនុវត្តចំពោះអ្នកមិនហាមឃាត់អ្នកពីការប្រើប្រាស់ និងការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និង/ឬការប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមក្នុងសេវាកម្ម។

6.6 យើងទាមទារភស្តុតាងបន្ថែមអំពីអត្តសញ្ញាណ និងអាយុពីអ្នក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសុំសមាជិកភាពរបស់អ្នក (ឧ. អត្តសញ្ញាណរូបភាពដែលមានសុពលភាព និងប័ណ្ណឥណពន្ធ/ឥណទាន)។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះព័ត៌មានលម្អិតអំពីព័ត៌មានរបស់អ្នក អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់យើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលពាក់ព័ន្ធភ្លាមៗ។

6.7 យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាក់ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍។ ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាពបន្ថែម តាមការផ្ដល់អោយរបស់អ្នក។ តាមរយៈការយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីចូលប្រើ ប្រាស់ និងរក្សាទុកការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬការត្រួតពិនិត្យដែលអាចនឹងធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នក។

7. ការដាក់ភ្នាល់

7.1 យើងទទួលយកការភ្នាល់សម្រាប់ហ្គេមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ និង/ឬតាមរយៈឧបករណ៍។ ការភ្នាល់ទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ភ្នាល់ដែលអនុវត្តចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ឬហ្គេមនីមួយៗ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើមានកំហុស ឬកំហុសកើតឡើង ឬអ្នកចូលរួមមិនត្រឹមត្រូវត្រូវបានដកស្រង់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ ការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលដាក់លើព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានបញ្ហាណាមួយចំពោះប្រព័ន្ធហ្គេមក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលបានដាក់។

7.2 ទោះបីជាមានការផ្តល់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការសំរេចចិត្តដាច់ខាតរបស់យើងក្នុងការបដិសេធទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកនៃការភ្នាល់ណាមួយដែលបានដាក់ដោយមិនផ្តល់ហេតុផលណាមួយឡើយ។

7.3 យើងទទួលយកតែការភ្នាល់ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ការភ្នាល់មិនត្រូវបានទទួលយកក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតទេ (មិនថាតាមប្រៃសណីយ៍ អ៊ីមែល ទូរសារ ឬផ្សេងទៀត) ហើយនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ដោយមិនគិតពីលទ្ធផល។

7.4 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាក និងឬបិទគណនីរបស់អតិថិជននៅពេលណាក៏បាន ប្រសិនបើវាត្រូវបានគេជឿថាអ្នកបានបំពានលក្ខខណ្ឌណាមួយ ឬបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងលក្ខណៈនៃការបន្លំ ការលួចចូល វាយប្រហារ រៀបចំ ឬធ្វើឱ្យខូចការភ្នាល់។ រាល់ការឈ្នះ និងឬការទូទាត់ រួមទាំងសមតុល្យនៅក្នុងគណនីនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបាត់បង់ និងមិនត្រឹមត្រូវ។

7.5 រាល់ទម្រង់នៃ “ការភ្នាល់មិនប្រក្រតី” រួមទាំងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ឬ “មនុស្សយន្ត” នៅលើអ៊ីនធឺណិត នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ ដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ការប៉ុនប៉ងណាមួយ ឬការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដោយសមាជិកនឹងឈានទៅដល់ការបិទគណនីរបស់ពួកគេ។

7.6 ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានដាក់ឱ្យត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ផ្តល់ជូនប្រសិនបើមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការធានាថាព័ត៌មានលម្អិតនៃការភ្នាល់របស់អ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។ នៅពេលដែលការភ្នាល់របស់អ្នកត្រូវបានដាក់ និងបញ្ជាក់ដោយពួកយើង ពួកវាមិនអាចលុបចោល ដកហូត ឬផ្លាស់ប្តូរបានទេ។

7.7 អ្នកនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ណាមួយខាងក្រោម៖
i. ឈ្មោះរបស់អ្នក;
ii. លេខគណនីរបស់អ្នក;
iii. ឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។

7.8 ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុពលភាព និងទទួលយកដោយក្រុមហ៊ុន នៅពេលដែលលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់អ្នក ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។

7.9 ការភ្នាល់និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ និង/ឬកន្លែងដែលលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយត្រូវបានដឹងនៅពេលការដាក់ភ្នាល់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយត្រូវបានបើកដោយខុសឆ្គងសម្រាប់ការភ្នាល់បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃព្រឹត្តិការណ៍ និង/ឬកន្លែងដែលលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានដឹង ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ ឬចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការភ្នាល់ដែលបានដាក់នោះ។ ប្រសិនបើសម្រាប់ហេតុផលណាមួយ ការភ្នាល់ត្រូវបានទទួលយកដោយអចេតនាដោយក្រុមហ៊ុន បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ ឬការប្រកួតបានចាប់ផ្តើម ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល និងចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ការទទួលយកការភ្នាល់ណាមួយនឹងស្ថិតនៅក្នុងឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។

7.10 លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះ លទ្ធផលនៃការប្រកួត ឬព្រឹត្តិការណ៍នឹងត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃនៃការបញ្ចប់របស់វាសម្រាប់គោលបំណងភ្នាល់។ អ្នកឈ្នះនៃព្រឹត្តិការណ៍ ឬហ្គេមនឹងត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃនៃការបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ យោងទៅតាមច្បាប់នៃការភ្នាល់។

7.11 ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលស្គាល់ហ្គេមដែលបានផ្អាក ការតវ៉ា ឬការសម្រេចចិត្តលុបចោលសម្រាប់គោលបំណងភ្នាល់នោះទេ។

7.12 អ្នកទទួលស្គាល់ថាហាងឆេង បន្ទាត់ និងគ្រាប់តទាំងអស់អាចមានភាពប្រែប្រួលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ហើយអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងត្រូវបានជួសជុលតែនៅពេលទទួលយកការភ្នាល់ដោយពួកយើងប៉ុណ្ណោះ។ កំហុសដែលបង្ហាញ កំហុស ឬការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធបណ្តាលឱ្យមានសេសមិនត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាត់ ឬគ្រាប់តដែលត្រូវបានយកទៅភ្នាល់ Indocash អាចស្ថិតក្នុងការសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងរបស់យើង (ប៉ុន្តែមិនត្រូវមានកាតព្វកិច្ច) ខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលក្នុងការទាក់ទងអ្នក ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានជម្រើសនៃការដាក់ភ្នាល់ផ្សេងទៀតតាមហាងឆេង បន្ទាត់ និងគ្រាប់តត្រឹមត្រូវ។

7.13 យើងនឹងមិនទទួលយកការភ្នាល់ដែលដាក់ក្នុងពេលដំណាលគ្នាលើព្រឹត្តិការណ៍មួយពីអ្នកទេ។ ទាក់ទងនឹងការភ្នាល់ណាមួយ និងប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនោះ ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយ និងបញ្ចប់របស់ក្រុមហ៊ុន

8. អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី

8.1 អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលប្រើបានគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយថាអ្នកមិនទទួលបានសិទ្ធិណាមួយចំពោះកម្មវិធីបែបនេះទេ។ អ្នកមិនអាច ចម្លង កែប្រែ ផលិតឡើងវិញ រក្សាទុក ចែកចាយ បង្ហាញ អនុវត្តជាសាធារណៈ ផ្សព្វផ្សាយ បោះពុម្ព បញ្ជូន លក់ ជួល ឬជួលអាជ្ញាប័ណ្ណ ឬទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត ឬធ្វើឱ្យមានកម្មវិធីបែបនេះទៅ អ្នកផ្សេងទៀត គេហទំព័រ ឬនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង/ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។

8.2 ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួន មិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន និងអាចដកហូតបាន ដើម្បីដំឡើង និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក (“អាជ្ញាប័ណ្ណ”) ផ្តល់ជូនថាការដំឡើង និងការប្រើប្រាស់បែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈឧបករណ៍ដែលអ្នក គឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ចម្បង។

8.3 កម្មវិធីនេះត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីអាចចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មបានពេញលេញ។

8.4 អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យ៖
i.ដំឡើង ឬផ្ទុកកម្មវិធីនៅលើម៉ាស៊ីនមេនៃឧបករណ៍បណ្តាញផ្សេងទៀត;
ii. ចម្លង ចែកចាយ ផ្ទេរ ប្រគល់កម្មវិធីទៅឱ្យអ្នកផ្សេង។
iii. ជួល ជួលអាជ្ញាប័ណ្ណរង ឬផ្ទេរកម្មវិធីទៅឱ្យភាគីទីបីណាមួយ;
iv. បង្កើត ឬផ្តល់តាមរយៈកម្មវិធីដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកដ៏ទៃតាមមធ្យោបាយណាមួយ។
v. បកប្រែ,បំបែក,រុះរើ កែប្រែ បង្កើតស្នាដៃដេរីវេដោយផ្អែកលើកម្មវិធី។
vi. ប្រើប្រាស់កម្មវិធីក្នុងលក្ខណៈហាមឃាត់ដោយច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

9. ការទូទាត់នៃប្រតិបត្តិការ

9.1 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិមិនទូទាត់ប្រតិបត្តិការក្នុងករណីមានភាពមិនស្របគ្នារវាងឈ្មោះម្ចាស់ប័ណ្ណ និងឈ្មោះ។

9.2 អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបង់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលជំពាក់ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀត។ ចំពោះការទូទាត់ណាមួយដែលបានធ្វើឡើង អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនបដិសេធ ឬបដិសេធការបង់ប្រាក់បែបនេះទេ ហើយថាអ្នកនឹងសងក្រុមហ៊ុនវិញសម្រាប់ការសងត្រលប់ ការបដិសេធ ឬការបង្វិលសងវិញ ក៏ដូចជាការខាតបង់ និងការចំណាយផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន។ . ក្រុមហ៊ុនអាចឈប់ផ្តល់សេវាកម្ម ឬការបង់ប្រាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបង់ប្រាក់ដោយប្រើកាតឥណទាន ឬប័ណ្ណឥណពន្ធមួយចំនួន តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុង។

9.3 ចំនួនអតិបរមាដែលអាចឈ្នះដោយអតិថិជនម្នាក់ក្នុងថ្ងៃណាមួយនៃការភ្នាល់គឺ xxx ឬសមមូលជារូបិយប័ណ្ណដែលទទួលយក។

9.4 ការឈ្នះរបស់អ្នកគឺផ្តាច់មុខនៃចំនួនភ្នាល់ ហើយនេះគួរតែត្រូវបានពិចារណានៅពេលដាក់ការភ្នាល់របស់អ្នក។ នៅពេលដែលការជ្រើសរើសដែលបានយកចេញពីប្រភេទផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងការភ្នាល់ច្រើន ឬជាបង្គរ ដែនកំណត់នៃការឈ្នះអតិបរមាទាបបំផុតនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។

9.5 រាល់ការឈ្នះរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឬចំពោះមូលនិធិ/ការឈ្នះណាមួយដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីដែលមានកំហុស ហើយក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលប្រតិបត្តិការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិបែបនេះ។ ប្រសិនបើប្រាក់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដោយកំហុស វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ។

9.6 ការបង់ពន្ធ ថ្លៃសេវា ការគិតថ្លៃ ឬពន្ធដែលអាចអនុវត្តចំពោះការឈ្នះរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ជាធរមានណាមួយ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង។

10. ការប្រមូលប្រាក់ឈ្នះ

10.1 ការឈ្នះរបស់អ្នកពីការភ្នាល់ដែលបានទូទាត់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក ហើយនឹងត្រូវដកប្រាក់ដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើង និងលើការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណរូបថតដែលមានសុពលភាព និង/ឬប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ។

10.2 យើងនឹងមិនបញ្ចេញមូលនិធិរបស់អ្នកក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ប្រសិនបើតម្លៃពេញលេញនៃការដាក់ប្រាក់របស់អ្នកមិនត្រូវបានលេងពេញ។

10.3 ការដកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នកអាចត្រូវបានធ្វើឡើងតែក្នុងរូបិយប័ណ្ណដូចគ្នាដែលការដាក់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើង។

10.4 ប្រសិនបើអ្នកចេញប័ណ្ណរបស់អ្នកអនុញ្ញាត ការឈ្នះរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធដែលប្រើសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដើមដំបូង។ ប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធត្រូវតែដូចគ្នាទៅនឹងឈ្មោះរបស់ម្ចាស់ប័ណ្ណដែលបានចុះឈ្មោះ។

10.5 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការគិតថ្លៃទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក ដើម្បីរ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយសមហេតុផលដែលទាក់ទងនឹងការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់។

10.6 ការគិតថ្លៃធនាគារទាំងអស់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការភ្នាល់ណាមួយរបស់អ្នកនឹងត្រូវសងវិញដោយអ្នក។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិកាត់ និងទូទាត់ប្រាក់ដែលបានរៀបរាប់ពីមុនពីការឈ្នះដែលត្រូវបង់ជូនអ្នក ឬពីគណនីរបស់អ្នក។

11. ការថែមជូន

11.1 រាល់ការផ្តល់ជូនពិសេសដែលត្រូវបានណែនាំគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌ។ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាក ដក ឬកែប្រែការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាក៏បាន។

11.2 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមហ៊ុនជឿថាអ្នកប្រើប្រាស់បំពាន ឬព្យាយាមបំពានលើការផ្ដល់ជូន ក្រុមហ៊ុនអាចទប់ស្កាត់ បដិសេធ ផ្អាក រក្សាទុក ឬដកអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយចេញពីការផ្ដល់ជូនតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង។

11.3 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការភ្នាល់ណាមួយ ឬទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គល/ក្រុមមនុស្សណាមួយដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងទំនាក់ទំនង/ការឃុបឃិត និងការប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ។ លុយនៅក្នុងគណនីនឹងត្រូវរឹបអូសភ្លាមៗ។

12. សំណង

12.1 អ្នកយល់ព្រមទូទាត់សំណង និងកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិក មន្ត្រី នាយក អាជ្ញាបណ្ណ អ្នកចែកចាយ សាខា ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងភ្នាក់ងាររបស់យើងចំពោះការបាត់បង់ ការខូចខាត ឬការទាមទារណាមួយ (រួមទាំងថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់សមហេតុផល) ដែលអាចកើតឡើងពីការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌ និង / ឬច្បាប់ភ្នាល់។

13. ការបដិសេធ

13.1 ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ ផលិតផល តំណាងនៃគេហទំព័រខាងក្រៅ ឬភាគីទីបីពីដែនសាធារណៈឡើយ។ ក្រុមហ៊ុនបដិសេធរាល់ការធានា ការតំណាង និងទំនួលខុសត្រូវទាំងអស់ទាក់ទងនឹងផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម គេហទំព័រ និងព័ត៌មាន ដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ដោយភាគីទីបី ហើយនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គង ការរំលោភបំពាន ឬការអសកម្មរបស់ភាគីទីបីឡើយ។

13.2 ការចូលរួមណាមួយនៅក្នុងហ្គេមគឺជាការសម្រេចចិត្ត និងហានិភ័យតែមួយគត់របស់អ្នក។ តាមរយៈការលេងហ្គេម អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនបានរកឃើញហ្គេម និង/ឬសេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈប្រមាថ មិនយុត្តិធម៌ ឬមិនសមរម្យតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។

13.3 យុត្តាធិការផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនមិនបានដោះស្រាយភាពស្របច្បាប់នៃល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិត និង/ឬនៅក្រៅសមុទ្រទេ ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានបង្កើតល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិត និង/ឬនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសខុសច្បាប់។ យើងមិនមានបំណងថានរណាម្នាក់គួរតែប្រើគេហទំព័រ និង/ឬសេវាកម្ម ដែលការប្រើប្រាស់បែបនេះគឺខុសច្បាប់។ ភាពអាចរកបាននៃសេវាកម្ម និងគេហទំព័រមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់ជូន ការស្នើសុំ ឬការអញ្ជើញដោយពួកយើងនៅក្នុងប្រទេសណាដែលការប្រើប្រាស់បែបនេះគឺខុសច្បាប់។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការធានាថាគ្រប់ពេលដែលអ្នកអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងអ្នក ហើយអ្នកមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ពេញលេញក្នុងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសេវាកម្ម។

13.4 មិនថាស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាក៏ដោយ រួមទាំងការធ្វេសប្រហែស ក្រុមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ឬការបាត់បង់ណាមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាលទ្ធផល ឬបង្កឡើងដោយគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសាររបស់វា រួមទាំងការពន្យារពេល ឬការរំខានក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬការបញ្ជូន ការទំនាក់ទំនង ការបរាជ័យនៃបណ្តាញ។ ការប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់ខុសនៃគេហទំព័រ ឬខ្លឹមសាររបស់វា ឬកំហុស ឬការធ្វេសប្រហែសនៅក្នុងខ្លឹមសារ។ ក្រុមហ៊ុនបដិសេធការធានា តំណាង និងការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ក្នុងកម្រិតពេញលេញដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ ហើយមិនធានាថាសេវាកម្មនឹងមិនមានការរំខាន ទាន់ពេលវេលា ឬ គ្មានកំហុស ដែលការឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិចណាមួយដែលបានផ្ញើតាមរយៈម៉ាស៊ីនមេ គឺមិនមានមេរោគ ឬកំហុសណាមួយឡើយ។

13.5 មិនថាក្នុងករណីណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនធានាថាសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនត្រូវនឹងការរំពឹងទុក ឬស្តង់ដាររបស់អ្នក ហើយវានឹងក្លាយជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការធានាថាការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ និងតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មត្រូវបានពង្រីកអតិបរមា។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាផ្នែក ឬព័ត៌មានទាំងអស់អាចជាបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុង ធម្មជាតិ ហើយអាចជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យ ឬកែប្រែ។

13.6 ប្រសិនបើមានភាពមិនស្របគ្នារវាងលទ្ធផលដែលបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក និងម៉ាស៊ីនមេរបស់យើង លទ្ធផលដែលបង្ហាញនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងនឹងគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃហ្គេម។ អ្នកយល់ និងយល់ព្រមថា (ដោយមិនមានការរើសអើងចំពោះសិទ្ធិ និងដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតរបស់អ្នក) កំណត់ត្រារបស់ក្រុមហ៊ុននឹងជា អាជ្ញាធរចុងក្រោយក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងហ្គេម សកម្មភាពដែលកើតចេញពីទីនោះ និងកាលៈទេសៈដែលពួកគេបានកើតឡើង។

13.7 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់ កែប្រែ ដកចេញ ឬបន្ថែមទៅសេវាកម្មបណ្តោះអាសន្ន ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ នៅក្នុងការសម្រេចដាច់ខាតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ ហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលបានកើតឡើងក្នុងរឿងនេះទេ។

13.8 ការបដិសេធនេះជំនួសការយោគយល់ កិច្ចព្រមព្រៀង និងកិច្ចសន្យាពីមុនទាំងអស់។ អ្នកអាចទទួលយកសំណងដល់ក្រុមហ៊ុន និងសាខារបស់ខ្លួន បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ និងសហការីប្រឆាំងនឹងការទាមទារ បំណុល ឬការចំណាយទាំងអស់ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះថ្លៃមេធាវី និងការគិតថ្លៃតុលាការ ដែលកើតឡើងពីការចូលប្រើប្រាស់របស់អ្នក ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័រ ដោយមិនគិតពីថាតើក្រុមហ៊ុនត្រូវបានណែនាំពីលទ្ធភាពបែបនេះឬអត់នោះទេ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័រ អ្នកលះបង់សិទ្ធិណាមួយដែលអាចកើតមានចំពោះអ្នកប្រឆាំងនឹងយើង។

13.9 ការបដិសេធនេះនឹងត្រូវបានអានពេញលេញ ហើយនឹងត្រូវបានបកស្រាយបានលុះត្រាតែអានដូចគ្នាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងគោលការណ៍ឯកជនភាព។ ដោយប្រើគេហទំព័រនេះ វាត្រូវបានចាត់ទុកថាអ្នកបានអាន យល់ និងទទួលស្គាល់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ គោលការណ៍ឯកជនភាព និងការបដិសេធ

14. ការលុបចោល ការបញ្ចប់ និងការផ្អាកគណនី

14.1 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះណាមួយ បង្កក និងបាត់បង់សមតុល្យណាមួយនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក និង/ឬធ្វើឱ្យគណនីរបស់អ្នកបិទដំណើរការដោយគ្មានមូលហេតុគ្រប់ពេលវេលា រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ ប្រសិនបើ៖

i. អ្នកមានគណនីសកម្មច្រើនជាងមួយជាមួយក្រុមហ៊ុន។
ii. ឈ្មោះមិនត្រូវគ្នានឹងឈ្មោះនៅលើប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ ឬគណនីទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលប្រើដើម្បីធ្វើការទិញ និងដាក់ប្រាក់
ii. អ្នកចូលរួមក្នុងការផ្ដល់ជូននិងដកប្រាក់មុនពេលបំពេញតម្រូវការនៃការផ្ដល់ជូនពិសេសនោះ។
iv. អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានចុះឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវ ឬបំភាន់;
v. អ្នកបានបរាជ័យក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណដែលបានស្នើសុំ។
vi. អ្នកមិនមានអាយុស្របច្បាប់ទេ
vii. អ្នកចូលប្រើ និងចូលរួមក្នុងសេវាកម្មពីយុត្តាធិការដែលការចូលរួមត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់។
viii. អ្នកបដិសេធរាល់ប្រតិបត្តិការ ឬការដាក់ប្រាក់ដែលអ្នកបានធ្វើ
ix. អ្នកកំពុងដាក់ប្រាក់ដែលមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត។
x. អ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថាកំពុងបោកប្រាស់ ឬព្យាយាមបន្លំនរណាម្នាក់ ឬភាគីណាមួយ ឬអ្នកបានជួល ឬប្រើប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិត ឬប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីកម្ចាត់ប្រព័ន្ធ ឬអ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឃុបឃិតជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀត ដើម្បីបោកប្រាស់ក្រុមហ៊ុន
xi. អ្នកបានអនុញ្ញាត(ដោយចេតនា ឬអចេតនា) នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតឱ្យប្រើគណនីរបស់អ្នក ឬ
xii. អ្នកបរាជ័យក្នុងការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

14.2 ប្រសិនបើការផ្តល់សេវាត្រូវបានផ្អាក និង/ឬគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបិទដំណើរការ ការផ្តល់សេវានឹងត្រូវបានបញ្ចូលឡើងវិញ និង/ឬគណនីរបស់អ្នកដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីការកែតម្រូវចាំបាច់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។

14.3 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិអំណាចលើការចេញ ថែទាំ និងបិទគណនីរបស់អ្នកប្រើគ្រប់ពេលដោយហេតុផលណាមួយ។ ការសម្រេចចិត្តទាក់ទងនឹងផ្នែកណាមួយនៃគណនីរបស់អ្នក ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬគេហទំព័រគឺចុងក្រោយ ហើយមិនត្រូវបើកឱ្យពិនិត្យ ឬ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។ យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការជូនដំណឹងសមហេតុផលមុនពេលធ្វើដូច្នេះ លុះត្រាតែមានកាលៈទេសៈកំណត់ថាយើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយស្របច្បាប់ ឬជាក់ស្តែង។

15. គេហទំព័រខាងក្រៅ

15.1 តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ហើយក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវនិងមិនអនុវត្តដើម្បីធានាថាខ្លឹមសារនៃតំណភ្ជាប់ទាំងនោះមានភាពត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្ន ឬត្រូវបានរក្សាទុក។

15.2 ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវ ចំពោះខ្លឹមសារ ឬការអនុវត្តឯកជនភាពនៃគេហទំព័រខាងក្រៅនោះទេ។

15.3 ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ណាមួយរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រនោះទេ។

15.4 ក្រុមហ៊ុនមិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ មតិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសេវាកម្ម ស្លាកសញ្ញា និមិត្តសញ្ញា ផលិតផល ឬជាមួយប្រតិបត្តិករ ឬម្ចាស់គេហទំព័រខាងក្រៅឡើយ។

16. ដាក់ប្រាក់/ដកប្រាក់ និង ការកំណត់៖

ដាក់ប្រាក់ : ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់គឺចាប់ពី 5ដុល្លាឡើងទៅ។

 1. លោកអ្នកអាចទូទាត់សាច់ប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនតាមវិធីណាមួយក៏បានដែលខាងក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំជូន…
 2. លោកអ្នកអាចផ្ទេប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបាន 24/7ម៉ោង។
 3. សូមធ្វើការពិនិត្រអោយបានច្បាស់លាស់មុននិងផ្ទេរប្រាក់។
  -ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការវេប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនខុសគណនីឡើយ។

ដកប្រាក់ : ការដកប្រាក់គឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលអតិថិជនបានលេងឈ្នះពីខាងក្រុមហ៊ុន មិនថាតិចឬច្រើនក៏អាចស្នើដកប្រាក់បានដូចគ្នានិងគ្មានពេលកំណត់ទេ (ការលេងមិនយកប្រូម៉ូសិនគឺមានអតិភាពខ្ពស់)។

 1. ការដកប្រាក់គឺចាប់ពី 10ដុល្លាឡើងទៅ
 2. លោកអ្នកអាចស្នើសុំដកប្រាក់ពេលណាក៏បាន
 3. លោកអ្នកត្រូវបញ្ចាក់ លេខគណនី/ឈ្មោះគណនី ឬ លេខទូរស័ព្ទទទួលប្រាក់ អោយបានត្រឹមត្រូវមុននិងស្នើដកប្រាក់។
 4. ដំណើការដកប្រាក់គឺចន្លោះពី 1 ទៅ 5 នាទី។

ការកំណត់ : ក្រុមហ៊ុននិងធ្វើការកំណត់ការដកប្រាក់ទៅលើអិតថិជនដែលទទួលបាន Angpao/Exclusiv Bonus/Jackpots…

 1. សម្រាប់អតិថិជនដែលដាក់ទឹកប្រាក់ក្រោម 100ដុល្លា និងមានការកំណត់ទៅលើការដកប្រាក់ដែលមានការធ្លាក់រង្វាន់ដូចជា Angpao/Exclusiv Bonus/Jackpots…
 2. ការដកទឹកប្រាក់និងដំណើការជូននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធំរបស់ហ្គេមនីមួយៗបានអនុញ្ញាតអោយដកសាចប្រាក់ចេញពីហ្គេមរបស់អតិថិជន…
  -ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្រោម 100ដុល្លា និងកំណត់ការដកប្រាក់ខ្ពស់បំផុតត្រឹមតែ 50ដង នៃសាច់ប្រាក់ដែលបានដាក់មកចុងក្រោមតែប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាឆែកឃើញថាមានរង្វាន់ Angpao/Exclusiv Bonus/Jackpots…
  ចំណាំ៖ លោកអ្នកអាចដកទឹកប្រាក់បានពេញ 100% និងគ្មានដែនកំណត់ បើសិនជាការឈ្នះរបស់លោកអ្នកមិនមានការធ្លាក់រង្វាន់ដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ…
  DB CAM សូមអគុណអតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រកន្លងមក ជូនពរសំណាងល្អ និងឈ្នះទឹកប្រាក់ច្រើនៗជារាងរាល់ថ្ងៃ។ ចូលរួមឥលូវនេះនិងទទួលយកសំណាងរបស់អ្នក។

17. ការបន្ថែមឬបញ្ឈប់ហ្គេម

16.1 យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការបន្ថែមហ្គេម ឬមុខងារថ្មីៗទៅកាន់គេហទំព័រ ឬចាប់ផ្តើម បញ្ឈប់ រឹតបន្តឹងការចូលប្រើ ឬកែប្រែហ្គេម ឬមុខងារណាមួយនៅពេលណាមួយ។

18. ការបំពាន

17.1 ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ ឬរឹតបន្តឹងការចូលប្រើសេវាកម្ម គេហទំព័រ និងព័ត៌មានចំពោះបុគ្គលណាមួយ បិទគណនីរបស់អ្នក ឬរារាំងការចូលប្រើប្រាស់។ ពីអាស័យដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតជាក់លាក់ណាមួយនៅពេលណាមួយ និងតាមការសំរេចចិត្តរបស់យើងទាំងស្រុង។

17.2 អ្នកយល់ព្រមសងសំណងទាំងស្រុង និងរក្សាទុកដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ក្រុមហ៊ុន និងសាខារបស់ខ្លួន បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ និងសហការីពី និងប្រឆាំងនឹងរាល់ការទាមទារ ការទាមទារ បំណុល ការខូចខាត ការបាត់បង់ ការចំណាយ រួមទាំងថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់ និងការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀត ដែលអាចកើតឡើងជា លទ្ធផល​នៃ:

i. ការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែក។
ii. ការរំលោភលើច្បាប់ណាមួយឬសិទ្ធិភាគីទីបី;
iii. ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និង/ឬគេហទំព័រដោយអ្នក ឬអ្នកដ៏ទៃដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការចូលរបស់អ្នក។

19. ផ្សេងៗ

18.1 កំណែជាភាសាអង់គ្លេសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងក្លាយជាកំណែដែលមានស្រាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានភាពខុសគ្នារវាងកំណែដែលបានបកប្រែណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

18.2 កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតបានជាការយល់ដឹង និងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងក្រុមហ៊ុន និងអ្នកទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងគេហទំព័រ និងជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀង ការយល់ដឹង ឬការរៀបចំជាមុនណាមួយ។